JD kontakt - elektroinstalce v okolí Brna - tel: 776804225

Jsem tu pro Vás, vítejte!Podle Vašeho přání provedu:

- zpracování stavební dokumentace oboru elektro do 1kV + hromosvody

- montáž, údržbu a opravy na elektrických zařízeních do napětí 1kV a hromosvodů
  v domácnostech a v průmyslových objektech

- instalaci rozvodů a zařízení síťové infrastruktury pro přenos dat – metalické i optické rozvody, bezdrátové spoje

- instalaci EZS a EPS podle projektové dokumentace

- další práce podobného charakteru podle dohody

Váš elektrikář